Co Polacy chcieli zmienić w Nowym Roku?

Zmiana daty niejednokrotne wyznacza symboliczną cezurę i motywuje do wprowadzenia zmian we własnym życiu. Według danych z badania ‘Orientacje Temporalne, Wzory Użytkowania Czasu i Nierówności Społeczne’ realizowanego w pierwszych miesiącach 2014 na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 25-60 lat, 27% respondentow deklarowalo, że – wraz z nadejściem nowego roku – przyjęli pewne postawnowienia odnośnie zmian, ktore chcą wprowadzić w swoim życiu. Pozostałe 73% badanych nie poczyniło taki postanowień.

nostanowienia_noworoczne_v2

Jednym z najpopularniejszych wśród respondentów noworocznych postanowień  była zmiana pracy lub znalezienie nowej pracy (w sumie 13%), co może sugerowac, że w 2013 roku wielu respondentów nie czerpało wystarczającej satysfakcji (osobistej lub finansowej) ze swojego zatrudnienia.

Przeważająca liczba osób stawiała jednak na pierwszym planie zmiany natury osobistej, takie jak  rzucenie  palenia (12%), obniżenie wagi (10%),
czy też dbanie o zdrowie ogółem (9%).
W sumarycznym zestawieniu to własnie te postanowienia dominowały na początku 2014 roku. Można zatem wnioskować, że dbanie o zdrowie zajmuje dość wysoką pozycję w hierarchii wartości respondentów.

Nie wszyscy jednak zadeklarowali zamiar wprowadzenia zmian w nowym roku. Kto zatem przyjął postanowienia noworoczne w Polsce? Wydaje się, że nie ma jasnego podziału według tradycyjnych kategorii społecznych. Prawdopodobienstwo przyjęcia noworocznych postanowien jest takie samo dla mężczyzn i kobiet, jak również niezależne od wieku i status społecznego badanych. Jedynym, co odrożnia robiących postanowienia od pozostałych respondentów jest to, że nieco wiecej myslą o swojej przyszłosci i starają sie ją zaplanować. Osoby te deklaruja także, że są stosunkowo wytrwałe w realizacji swoich planów, co skądinąd wydaje sie dobrze wrożyc rownież ich noworocznym postanowieniom.

Przedstawione powyzej postanowienia noworoczne na 2014 rok mogą posłużyć jako przykład pozytywnych zmian, ktore można zacząć wprowadzać w życie również w 2015 roku.

Jesli brakuje Wam weny do wyznaczenia własnych noworocznych postanowień, OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) proponuje 15-punktową listę (http://oecdinsights.org/2015/01/05/15-resolutions-for-2015/ ). Co ciekawe, w przesłaniu pojawia się rownież polski motyw. Jak twierdzi autor rankingu, Patrick Love, najlepszy noworoczny toast, jak kiedykolwiek usłyszlał, wygłoszony był przez Polaków.

*Odpowiedzi do pytania o postanowienia noworoczne na 2014 rok podawane były spontanicznie przez respondentów, a nie pochodziły z pre-kodowanej listy. Oznacza to, ze respondenci sami proponowali, co chcą zmienić w nowym roku, zamiast wybierać ze spisu postanowień zaproponowanych przez badaczy.

Reklamy